tafsir pimpinan ar rahman-mesti milik

bab pemerintahan negara
hukum hakam
sambungan hukum hakam
doa2 dan bahagian hukum hakam